Hobby (Mediapress)

Första numret av 24-sidig kundtidning för Hobby Sverige. Great Reklam har utfört uppdraget som underleverantör till Mediapress AB.

Uppdrag

Idé, design och produktion.

© 2023 Great Reklam