Moderaterna I Trelleborg

Nystripad och fin bil till Ann Kajson Carlqvist, Kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

Uppdrag

Idé och design. Produktion av Lindblad Reklam i Skurup.

© 2022 Great Reklam