Moderaterna I Trelleborg

En del av materialet i valrörelsen för Moderaterna i Trelleborg. Här ses en flyer i format 165×290 mm.

Uppdrag

Idé, design och produktion. Fotograf: Åsa Siller.

© 2023 Great Reklam