Omnino

Bl a folder och rollup till Omnino som är det första företaget i Sverige med utbildad och certifierad personal inom Aeroseal – framtidens tätningssystem som tätar hål och spalter upp till 15 mm – i befintliga ventilationskanaler.

Uppdrag

Idé, design och produktion. Text och bildretusch.

© 2023 Great Reklam