Skurups Elverk

4-sidig informationsfolder för Skurups Elverk och SkurupsElen. I layouten är kundens grafiska symbol, den oregelbundna cirkeln från logotypen, framhävd. Denna återfinns även i annat material och de synkar därför fint tillsammans. Foldern är tryckt på kundens miljömärkta huspapper 250 gr MultiArt Silk.

Uppdrag

Idé och design, bildretusch och copy.

© 2023 Great Reklam