Skurups Elverk

6-sidig informationsfolder för Skurups Elverk och alla deras verksamheter: Elnät, elhandel och bredband. Tryckt på kundens miljömärkta huspapper 250 gr MultiArt Silk. Perforerad flik med viktig info att riva av.

Uppdrag

Idé och design, bildretusch och copy.

© 2023 Great Reklam