Skurups Energihandel

Grafisk manual för Skurups Energihandel. Den bygger på Skurups Elverks men har utvecklats i färg och form, vilket spiller över även på systerverksamheterna.

Uppdrag

Idé, design och produktion. Utformning av grafiska former och mönster.

© 2023 Great Reklam