Takeoff 4 Leaders

Stämpel och säljbrev till TAKEOFF 4 LEADERS, ett ledarskapskoncept på Sturup.

Uppdrag

Idé, design och produktion. Bild- och textretusch.

© 2023 Great Reklam